Kancelaria Adwokacka Adwokat Szymon Sitarz

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, polegającą przede wszystkim na reprezentacji Klienta przed sądami i urzędami, udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów umów, wspieraniu Klienta w negocjacjach i mediacjach. Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej i efektywnej pomocy prawnej. 

Usługi skierowane są do osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, zarówno poprzez prowadzenie spraw jednostkowych, jak i w ramach stałego zlecenia. W codziennej pracy stawiamy na odpowiedzialność, zaangażowanie i skuteczność naszych działań dla dobra naszych Klientów.

Adwokat Szymon Sitarz

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aplikację Adwokacką odbył w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku Białej, którą zakończył pozytywnym egzaminem adwokackim, tym samym umożliwiając mu wpis na listę adwokacką w 2015 roku.

Zarówno podczas aplikacji adwokackiej, jak i pracy zawodowej między innymi w dużej korporacji prawniczej, ciągle podnosił i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe min. przez szkolenia, tak aby skutecznie sprostać wymaganiom i potrzebom dzisiejszych Klientów poszukujących pomocy prawnej. Powierzone mu sprawy traktuje z najwyższą troską o pozytywne ich rozstrzygnięcie, które będzie satysfakcjonowało Mocodawców.

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Sitarza obsługuje osoby fizyczne oraz osoby prawne. Klientom oferowany jest szeroki zakres usług prawnych m.in.: reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym, udzielanie porad prawnych, sporządzanie projektów pism procesowych oraz umów i opinii prawnych, reprezentacja przed organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej. Zakres prowadzonych przez Kancelarię spraw jest szeroki i obejmuje poniżej wskazane gałęzie prawa.

Prawo cywilne

 • zastępstwo procesowe przed sądami i reprezentowanie przed innymi instytucjami,
 • mediacje w sporach,
 • dochodzenie należności, w tym odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • sprawy o zapłatę, spory wynikające z umów cywilnoprawnych,
 • sprawy dotyczące własności nieruchomości,
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • dochodzenie roszczeń pracowników wynikających ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
 • dochodzenie roszczeń pracodawców wynikających ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym we wszystkich sprawach karnych,
 • zastępstwo pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych),
 • zastępstwo w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Prawo spadkowe

 • testament,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • wydziedziczenie,
 • niegodność dziedziczenia.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody i separacje,
 • podziały majątków,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem,
 • ubezwłasnowolnienie.

Prawo gospodarcze

 • zastępstwo procesowe przed sądami i zastępstwo przed innymi instytucjami,
 • sporządzanie projektów ugód i umów,
 • prowadzenie negocjacji handlowych,
 • mediacje w sporach.

Cennik usług kancelarii

Istotnym elementem każdej współpracy jest wypracowanie satysfakcjonującego sposobu rozliczenia finansowego z Klientem, tak aby było ono przejrzyste i zrozumiałe. W związku z tym honorarium kancelarii ustalane jest indywidualnie z Klientem, a na jego wysokość wpływa między innymi potrzebny nakład pracy, czas trwania usługi oraz miejsce jej wykonywania i stopień zawiłości i skomplikowania.

Kancelaria może zaproponować w zależności od potrzeb i charakteru sprawy trzy systemy rozliczeń:

– wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za prowadzenie danej sprawy;

– system stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o ilość przepracowanych godzin;

– wynagrodzenie „success fee” – forma wynagrodzenia stosowana w połączeniu z wynagrodzeniem ryczałtowym. Część wynagrodzenia jest zależna od wyniku konkretnej sprawy.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Szymon Sitarz

Numer rachunku bankowego:

Alior Bank 

30 2490 0005 0000 4500 6258 4238

Dane kontaktowe

Proszę użyć poniższego formularza celem wysłania do nas wiadomości:

Prosimy o krótkie opisanie sprawy, z którą się Państwo do nas zwracacie.
Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej adwokatsitarz.pl

*Siedziba kancelarii znajduje się naprzeciwko Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej